Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů při poptávce

Hlavním kritériem při prodeji zboží, poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme být vůči zákazníkům maximálně korektní a veškeré zpracování osobních údajů provádíme transparentně. 

Z tohoto důvodu Vám naše společnost NTN Precision s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí, Pod Kaštany 1515/4, IČ 06147542, jako správce osobních údajů tímto dokumentem poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s tímto zpracováváním.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

Jedná se o základní identifikační a kontaktní osobní údaje, které jste vyplnili při zaslání poptávky na našich webových stránkách. Tyto zahrnují jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon.

 

Účel zpracování: 

Vaše osobní údaje jsou používány pro plnění Vaší poptávky nebo objednávky, včetně přijetí objednávky, uzavření smlouvy s naší společností, dodání zboží, vyrozumívání Vás o tomto dodání, fakturaci a uhrazení ceny zboží či služeb. Poté jsou údaje uchovávány pro účely vzniku případných právních nároků a pro potřeby archivace. 

 

Oprávnění ke zpracování: 

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné s Vámi uzavřít a splnit smlouvu. Zpracování tak provádíme na základě právního důvodu plnění smlouvy, poté na základě oprávněného zájmu naší společnosti pro účely případného zajištění či vymáhání právních nároků, a z důvodu plnění právních povinností pro účely archivace. 

 

Doba uložení: 

Po dobu realizace smlouvy uzavřené s Vámi, tj. do zániku posledních z práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a dále pro potřeby případného vzniku právních nároků a archivace po dobu 10 let od realizace, vždy však min. po dobu do skončení veškerých řízení o právních nárocích. 

 

Kategorie příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: 

Vaše osobní údaje nepředáváme v rámci tohoto zpracování třetím osobám. V případě nedodržení smlouvy ze strany zákazníka či vzniku jiného právního sporu údaje předáváme za účelem vymáhání plnění či hájení našich právních nároků našemu právnímu zástupci. 

 

Komu údaje zpřístupňujeme? 

S osobními údaji neobchodujeme. K Vašim údajům tak nemá přístup žádná osoba s výjimkou našich zaměstnanců a zpracovatelů, kteří je zpracovávají pouze na náš pokyn. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost zajišťovat jejich utajení a dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí: 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. 

 

Jaká jsou Vaše práva?

Vaším právem je právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. na informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, právo na námitku proti tomuto zpracování, právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů a na jejich doplnění, právo žádat výmaz osobních údajů popř. omezení zpracování. V případě, že nesouhlasíte s námi prováděným zpracováním, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Pokud budete mít dotazy ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na obchod@ntnprecision.cz nebo písemně na:

 

NTN Precision s.r.o.
Pod Hradbami 2006/9
594 01 Velké Meziříčí


RYCHLOST

Spěcháte na objednaný díl? Když je to možné, umíme zařídit dodání objednaných produktů do 24h resp. 48h. V každém případě uděláme vše pro to, abyste požadovaný produkt dostali co nejdříve.

CENA

Dostali jste od konkurence lepší nabídku? Pošlete nám ji a my uděláme vše pro to, abychom nabídli ještě lepší cenu.

FEEDBACK

Stává se Vám, že na odpověď dodavatele čekáte více než den bez toho, abyste věděli, že se vašemu požadavku někdo věnuje? My vám vždy odpovíme do hodiny a často i dříve. Pokud víme, že vypracování cenové nabídky bude trvat déle, obdržíte od nás potvrzovací e-mail a odhad času, jaký nám bude trvat ji zpracovat.