Menu
…

Konstrukční činnost a návrhy

Návrhy sestav a dílčích konstrukčních dokumentací dle požadavku. Pracujeme s 2D i 3D daty.

  • postupové, tvářecí, střižné, ohybové, kombinované a jiné nástroje na kovové výlisky
  • vstřikovací formy na zpracování termoplastických materiálů
  • zhotovení montážních, měřících a různých jiných přípravků
  • zhotovení strojních součástí a jednoúčelových zařízení
  • zhotovení lehkých strojírenských konstrukcí

Při konstrukčních celcích nástrojů, forem a přípravků využíváme běžně dostupné normalizované díly renomovaných dodavatelů. Případně využijeme normálie nebo vyráběné díly dle specifikace zákazníka.

Jaké je naše vybavení

Pro konstrukci primárně využíváme konstrukční software - Siemens NX (dřívější označení Unigraphics). V případě potřeby originálních dat můžeme nabídnout verzi NX 8,5 a NX 11.

Ostatní běžné formáty jsou samozřejmostí.

Pro příklad uvádím 3D formáty (IGES, STEP, Parasolid, STL a další) a dále 2D formáty (PDF, DWG, DXF a další).

V případě speciálních požadavků zákazníka jsme schopni sehnat i data v softwaru SolidWorks.