Menu
Elektroerozivní obrábění EDM

Elektroerozivní obrábění EDM

Elektroerozivní drátové řezání, elektrojiskrové drátování, elektrojiskrové hloubení, jiskření - existuje mnoho různých a běžně používaných výrazů pro jedinečnou metodu EDM. Ta pomocí drobných jisker opracovává předměty s maximální přesností.

Elektroerozivní obrábění je podobně jako frézování CNC řízený proces, při kterém stroje obrábějí materiál pomocí jisker - elektrických výbojů. Tento elektrický výboj vzniká mezi obrobkem a elektrodou, obě tyto součásti jsou ponořeny v lázni dielektrika. 

Pro elektroerozivní jiskření se používá povlakovaných drátů s velkým procentem zinku, častěji spíše měděných drátů či drátů z molybdenu.

Vysoká přesnost výroby

Elektrojiskrové drátové řezání nalézá své nejčastější využití v odvětví výroby forem pro lisování. S nejvyšší přesností lze vytvořit jádra i jiné otvory ve všech kovových materiálech (je zde předpoklad vzniku elektrického náboje). Kde metody CNC soustružení nestačí, nastupuje elektroerozivní drátování - řezání či hloubení, které dokáže vytvořit i problémové, složité tvary.

Dokonale čisté plochy bez odpadu

Elektroerozivní hloubičky vynikají také nízkou náročností na obsluhu - nevyměňují se nástroje - ze zásobníku se pouze odvíjí drát. Celý proces je velmi čistý (probíhá pod hladinou v dielektriku), výsledné plochy jsou dokonale hladké, čisté a prakticky nevzniká žádný odpad.

Elektroerozivní hloubení

Elektroerozivní hloubení je velmi podobné vertikálnímu CNC frézování. Místo vřetene je ve stroji držák elektrody, který se posouvá dolů (a nahoru) a elektroda postupně proniká do materiálu (obrobku) a postupně hloubí požadovaný tvar. Výsledného a požadovaného tvaru lze dosáhnout buď postupným posuvem obrobku, často však má elektroda již požadovaný, přesný tvar a celé jiskření je provedeno v rámci jednoho pohybu.

Elektrojiskrové hloubení probíhá pomocí elektrody, která postupně hloubí požadovaný tvar do obrobku. Elektroda se vyrábí z mědi, v praxi se setkáváme s elektrodami z grafitu, které mají lepší životnost.

Tato metoda nachází využití při hloubení složitých tvarů a vrtání závitů.

Elektroerozivní drátování WEDM

Elektroerozivní drátování EDM dokáže efektivně obrábět libovolný vodivý materiál. Používá se proto především k řezání přesných rozměrů. Vysoké přesnosti tato metoda dosahuje díky tomu, že se při obrábění nástroj (typicky mosazný drát) nedostává do přímého kontaktu s obrobkem. Díky tomu lze dosáhnout velmi malých, jemných tvarů.

Elektrojiskrové řezání probíhá za pomocí elektrodou kalibrovaného mosazného drátu (používají se i jiné materiály, ale mosaz je nejčastější). Drát může být v průměrech od 0,02 do 0,33 mm, nejčastěji je používaný standard - 0,25 mm

Drát je napnuý mezi dvěma rameny stroje, které mohou být naváděny společně nebo každý zvlášť (lze řezat šikminy). Samotné elektroerozivní drátování probíhá v lázni z dielektrika - v deionizované vodě. Tloušťka, jakou může obráběný materiál mít, se odvíjí od vzdálenosti odvíjecích ramen - tu mají různé typy strojů odlišnou. 

Aby mohla operace elektrojiskrového drátování započít, je nutné předvrtat otvor, kterým se drát pro obrábění provlékne. Tento otvor lze vyjiskřit na elektroerozivní hloubičce (vrtačce) pomocí elektrody. Elektroerozivní řežání je časově poměrně náročný proces, ale nevyžaduje přítomnost obsluhy po celou dobu operace. Proto disponujeme více EDM centry, abychom maximalizovali rychlost a efektivitu produkce.

Naše strojové vybavení

Elektroerozivní drátování provádíme na následujících strojích:

  • AgieCharmilles CUT 2000s
  • AgieCharmilles Progress VP3
  • AgieCharmilles Progress VP2
  • AgieCut Excellence
Pro nezávazné poptávky nás neváhejte kontaktovat!
Nezávazně poptat ceny