Menu
Tvarové destičky

Tvarové destičky

Vyrábíme tvarové destičky a kruhové nože všech tvarových modifikací dle požadavků zákazníka. Úpravou standardních VBD na nestandardní geometrii lze dosáhnout potřebného tvaru z polotovarů destiček.

  • Destičky pro soustružení
  • Destičky pro frézování
  • Destičky pro závitování
  • Destičky pro upichování
  • Destičky pro zapichování

Vyměnitelná břitová destička

Vyměnitelná břitová destička (VBD) je součástka nesoucí řezný břit. Je upnuta do tělesa obráběcího nástroje. Jejich používání je vyvoláno snahou snížit náklady na výrobu a údržbu řezného nástroje oproti nákladům na využití celistvého nebo pájeného nástroje. Většinu destiček lze otáčet, takže je možno využít několik (až 8) břitů.

 

 

Typy tvarových destiček

  • Z rychlořezné oceli
  • Z řezné keramiky
  • Ze slinutého karbidu
  • Speciální tvarové destičky

Povlakování VBD

Jako povlaky se využívají kromě oxidu hlinitého zejména velmi tvrdé karbidy a nitridy titanu, chromu, hafnia, tantalu, zirkonia a další.